زیر گنبد مینا

همه شب از طرب گریه‌ی مینا من و جام / خنده بر گردش این گنبد مینا زده‌ایم

صرفا جهت اطلاع !

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

 

دانشکده علوم پایه - علوم و تحقیقات تهران

 

موضوع پایان­ نامه:

" بررسی راهکارهای افزایش انگیزه در یادگیری ریاضی دانش آموزان دختر

پایه اول متوسطه منطقه شهر قدس "

استاد راهنما: دکتر جعفر پویا­منش

استاد مشاور: دکتر احمد شاهورانی

استاد داور: دکتر مهدی آژینی

زمان : یکشنبه 24 / بهمن / 89

ساعت : 15

مکان : اتاق 319- طبقه سوم- دانشکده علوم پایه

آدرس: تهران – میدان پونک – انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی-  به سمت حصارک -  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

+ نوشته شده در یکشنبه ۱۰ بهمن۱۳۸۹ ساعت توسط یک زن |